Profilaktyka koronawirusa

Artur Sowa Aktualności

Profilaktyka koronawirusa W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce podjęliśmy szereg działań prewencyjnych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najemców, ich pracowników oraz gości:
  • Sprzątamy i dezynfekujemy często dotykane miejsca np. klamki, windy, przyciski, recepcje 4 razy w ciągu dnia.
  • Udostępniliśmy materiały informacyjne i edukacyjne w ogólnodostępnych toaletach, w windach i recepcjach.
  • Wymieniliśmy mydła w toaletach na dezynfekujące.
  • Umieściliśmy dyspensery ze środkami dezynfekującymi w recepcjach.
  • Uruchomiliśmy punkt dobrowolnego pomiaru temperatury w recepcji B.
  • Przekazaliśmy zalecenia służb sanitarnych naszym najemcom i poddostawcom.
  • Kantyna została zamknięta do odwołania.
  • Na bieżąco śledzimy zalecenia służb sanitarnych oraz władz i się do nich stosujemy.