Zobacz dojazd komunikacją miejską

Metro

Autobusy

Tramwaje

LINIA I (północ – południe)
 • najbliższe stacje: Wilanowska i Wierzbno
 • odległość do stacji Wilanowska: 2,5 km
 • dojazd do stacji Wilanowska: autobusy nr 165, 218, 365
 • odległość do stacji Wierzbno: 2 km
 • dojazd do stacji Wierzbno: autobus nr 218
 • czas przejazdu do Centrum: 9 minut (ze stacji Wilanowska)
LINIA II (wschód – zachód)
 • stacja przesiadkowa do linii II: Świętokrzyska
 • czas przejazdu do stacji Świętokrzyska: 10 minut (ze stacji Wilanowska)
 • z centrum: 117, 138
 • ze stacji metra Wilanowska: 165, 218, 365
 • ze stacji metra Służew: 117, 189, 317, 401
 • z Ochoty: 136
 • z Pragi Północ: 138
 • z Żerania i centrum: 16
 • ze stacji metra Wilanowska: 31
 • z Ochoty: 74
 • z Młocin: 17